Økonomi

I ImpactChurch ønsker vi at være åbne omkring økonomi og hverdagen generelt. Her ligger der lidt info. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på

ImpactChurch drives primært af frivillige midler.
Kirkens konto nr.: Nykredit, reg. nr. 8117, konto nr. 0002901573. MobilePay 15520.

Kirken er godkendt som berettiget til at modtage gaver med fradragsret for giveren i.h.t. Lignings-lovens § 8 A, stk. 2.

Kirkens årsregnskab kan læses her Eksternt_regnskab_491_2020

FRADRAG FOR GAVER

Hvis du ønsker skattemæssigt fradrag for gaver, er der to muligheder. Kontakt kirkens økonomi-ansvarlig Ingelise for mere information: