Privatlivspolitik

Dataansvar

Da ImpactChurch behandler persondata og dermed er dataansvarlig har vi vedtaget flg. politik for privatlivsbeskyttelse i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger – ImpactChurch:

Kontaktperson: Jamie Høyer
Adresse: Lillevangsvej 15A, 4000 Roskilde CVR: 86327015
Telefonnr.: 69 12 60 60
Mail:
Website: impactchurch.dk

Kontaktoplysninger – Impact Church Unge:

Kontaktperson: Kristina Hansen
Adresse: Lillevangsvej 15A, 4000 Roskilde CVR: 30264096
Telefonnr.: 69 12 60 60
Mail:
Website: impactchurch.dk

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Generelt indsamler vi seks typer af data:

 1. Medlemsdata
 2. Data om deltagere i ImpactChurchs arrangementer og Connectgrupper
 3. Data om økonomiske bidragsydere
 4. Data om ansatte og ledere
 5. Data om frivillige og gæstetalere
 6. Data om samarbejdspartnere

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål . Det sker, når vi har brug for:

 • opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • administration af din relation til os
 • opfyldelse af lovkrav

Vi indsamler desuden:

 • fødselsdag, dåbsdag, samt evt. ægtefælle og vielsesdag efter personens eget ønske
 • fotos, video- og lydoptagelser til brug på website og sociale medier

Vi opbevarer

 • CPR-nummer til lovpligtig indberetning til Skat for personer med forpligelseserklæring
 • indberetning af fradrag til Skat for gaver under LL §8A og § 12, stk. 3.
 • en kopi af årsopgørelsen opbevares
 • ansættelseskontrakter og andre relevante dokumenter i forbindelse med ansættelse
 • lederes samarbejdsaftaler og relevante dokumenter i forbindelse med deres tjeneste
 • frivilliges CPR-nummer i forbindelse med indhentning af lovpligtig børneattest

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende, og derfor opdaterer vi dem løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er opdaterede og korrekte, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer cookies på vores hjemmesider i ImpactChurch for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og udland.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dit til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Denne politik er senest opdateret den 25. juli 2018